« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Tích hợp tổng đài Asterisk lên hệ thống Vtiger CRM 6 pop up thông tin khách hàng

I. cài đặt Vtiger CRM cài đặt Cơ Sở dữ liệu #yum install php-imap -y #CREATE DATABASE Vtiger6 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;   Chuẩn bị các thông số cho Vtiger6 chạy cùng PHP & Httpdnano /etc/php.iniregister_globals = Offallow_call_time_pass_reference = onerror_reporting = E_WARNING & ~E_NOTICEsafe_mode = offdisplay_errors = on file_uploads = on max_execution_time = 0 

Continue Reading →

Streaming trực tiếp với FFmpeg server

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg và FFserver streaming file lên youtube (streaming with FFmpeg) I. Cài đặt: #Install EPEL repo CENTOS7 yum -y install epel-release rpm –import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm yum -y install ffmpeg ffmpeg-devel libquiv Kiểm tra lại Ffmpeg Resolution Bitrate Approximate size of 10min video 320p (mobile) 180 kbit/s ~13 MB 360p 

Continue Reading →

Module mời họp “Invitation Conference” cho Asterisk

Giới thiệu tổng quan Với mô hình tổng đài VoIP sử dụng nền tảng Asterisk (AsteriskNOW, FreePBX, Elastix, Trixbox…) bạn muốn tận dụng ngay hệ thống này để tạo thêm chức năng mời hợp nhóm qua điện thoại di động và điện thoại bàn Realtime cung cấp các dạng custom tổng đài mang lại sự 

Continue Reading →

tổng đài bị scan asterisk

Cấu hình tổng đài Asterisk nâng cao bài 8 – Bảo mật các tác nhân từ bên ngoài

Hi các fan trung thành của Asterisk Core. Trong quá trình triển khai tổng đài và quản trị tổng đài, một đặc trưng rất khó chịu là bị scan quét vào hệ thống tổng đài. — Executing [13053963482@from-sip-external:1] NoOp(“SIP/66.33.146.52-0000001d”, “Received incoming SIP connection from unknown peer to 13053963482”) in new stack — Executing [13053963482@from-sip-external:2] Set(“SIP/66.33.146.52-0000001d”, 

Continue Reading →

Tích hợp CRM PopUp thông tin khách hàng

Các Anh/Chị thân mến, Phần công cụ tích hợp tương tác từ Cloud Realtime đến CRM của các quí khách hàng đã hoàn thiện. 1. Pop_Up thông tin khách hàng là gì? Quý doanh  nghiệp đang sử dụng CRM (Vitger, Sugar,…) để lưu trữ thông tin khách hàng, và quí khách hàng muốn tích hợp 

Continue Reading →


api click to call api inbound call Asterisk broadcasting IVR cho thuê tổng đài VoIP click2call click to call clicktocall Vtiger6 asterisk cloud Vtiger CRM quản lý hợp đồng CRM tích hợp Cài đặt tổng đài VoIP dịch vụ tổng đài dịch vụ tổng đài ip dịch vụ tổng đài ảo Elastix ghi am IVR Ghi âm lời chào giải pháp tổng đài ảo hoc Voip o dau huong dan tong dai bai 1 hướng dẫn cấu hình đầu số SIP Trunk integration Vtiger Aterisk ivr confirm link CRM asterisk link Vtiger asterisk Monitor realtime Asterisk monitor tong dai nghe xen nghe lén trixbox tìm hiểu về công nghệ voip tổng đài ip grandstream tổng đài ip là gì tổng đài ip panasonic tổng đài ip pbx tổng đài voip là gì tổng đài điện thoại tổng đài điện thoại ip là gì tổng đài ảo cmc tổng đài ảo fpt tổng đài ảo là gì tổng đài ảo viettel tổng đài ảo vnpt voip server vtiger