Auto Dialer phát IVR là gì?

Auto Dialer là một loại phần mềm tự động gọi điện với mục đích gửi thông điệp hoặc phát âm thanh từ hệ thống Interactive Voice Response (IVR). IVR là một hệ thống giao tiếp điện thoại tự động, cho phép người dùng tương tác với hệ thống bằng cách sử dụng các lựa chọn gọi điện.

Auto Dialer phát IVR là một công cụ rất hiệu quả cho các doanh nghiệp, cộng đồng, cơ quan chính phủ, hoặc bất kỳ tổ chức nào muốn gửi thông tin hoặc thông báo đến một lượng lớn người dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các tính năng của Auto Dialer phát IVR

  • Tự động gọi điện cho một danh sách số điện thoại được lưu trữ trong hệ thống.
  • Tự động phát IVR cho người nhận.
  • Có thể lưu lại và quản lý các cuộc gọi và các lựa chọn IVR của người dùng.
  • Có thể tùy chỉnh IVR với nhiều lựa chọn và tùy chỉnh âm thanh hoặc các dạng kịch bản ngữ cảnh hệ thống.
  • Cung cấp thống kê và báo cáo về hiệu suất của hệ thống, bao gồm số lượng cuộc gọi, tỉ lệ trả lời, thời gian gọi và thời gian trả lời.
  • Hỗ trợ tự động chuyển cuộc gọi đến nhân viên tư vấn hoặc chăm sóc khách hàng nếu cần thiết.

Ưu điểm của Auto Dialer phát IVR

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Auto Dialer tự động gọi điện cho một danh sách số điện thoại, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc gọi điện từng một.
  • Tăng hiệu suất: Auto Dialer có thể gọi điện cho nhiều người cùng một lúc, giúp tăng hiệu suất công việc và tăng tốc độ truyền thông.
  • Tốt hơn cho chất lượng dịch vụ: Auto Dialer phát IVR cho phép người dùng tương tác với hệ thống tự động, giúp cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.

Tổng kết, Auto Dialer phát IVR là một công cụ rất hữu ích cho các doanh nghiệp, cộng đồng, cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ tổ chức nào muốn gửi tới thông điệp tới một lượng lớn người dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nó giúp giảm chi phí và tăng hiệu suất công việc, cũng như tăng chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Auto Dialer phát IVR còn cung cấp một số tính năng quản lý và thống kê, giúp cho các tổ chức có thể theo dõi và đánh giá hiệu suất của hệ thống.

Tổng quan, Auto Dialer phát IVR là một giải pháp tốt cho nhu cầu gửi tin nhắn, thông báo hoặc cuộc gọi tới một lượng lớn người dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ tự động gửi cuộc gọi hoặc tin nhắn, hãy xem xét sử dụng Auto Dialer phát IVR trên phần mềm chăm sóc khách hàng RealtimeCX