RealtimeCX – Telesale and collection – Part 2

  1. Danh sách gọi ra

Click vào thanh truy cập 

Chọn danh sách theo dõi

ở đây bạn sẽ theo dõi các danh sách mình đang theo dõi cần xử lý tiếp

Từ thanh truy cập, chọn Báo Cáo / BC talktime

Giao diện hiển thị thông tin báo cáo talktime chi tiết theo từng người dùng trong hệ thống

Giao diện cho phép tìm kiếm đơn giản hoặc xổ giao diện tìm kiếm nâng cao cho phép tìm lọc nhiều dữ liệu hơn.

Có thể kết xuất file excel khi cần