RealtimeCX

Giám sát hàng chờ trên giao diện web trực quan

RealtimeCX là phần mềm CRM inbound/outbound

Phục vụ cho nhu cầu chuyển đổi số, realtime giới thiệu đến quý doanh nghiệp sản phẩm RealtimeCX, là bộ công cụ phần mềm CRM tích hợp tổng đài chuyên nghiệp phục vụ cho tổng đài nội bộ, quản lý thông tin khách hàng, quản lý chiến dịch gọi ra.

RealtimeCX phát triển dựa trên tinh thần nhanh, tốc độ, chạy luôn.

Do đó mỗi khách hàng được khởi tạo dịch vụ rất nhanh, tính linh hoạt và độ ổn dịnh đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng, không cầu kỳ phức tạp.

Thiết kế hỗ trợ nhiều dự án độc lập, chiến dịch gọi vào / gọi ra trên cùng một nền tảng CRM.