« 1 2

Chống các cuộc gọi spam vào tổng đài sử dụng core Asterisk [anti spam asterisk]

Bài viết hướng dẫn cách chống các cuộc gọi spam vào tổng đài sử dụng core Asterisk I giới thiệu Spam trong call center là một vấn đề mà ít doanh nghiệp khi triển khai hệ thống call center bỏ qua trong quá trình vận hành. Thực tế hệ thống VoIP có đầy đủ tính 

Continue Reading →

Integracion vtiger asterisk | Asterisk PBX | vTiger for incoming call with popup show customer detail

I. Install Vtiver 6 install database yum install php-imap -y CREATE DATABASE Vtiger6 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; preparing php.ini nano /etc/php.ini register_globals = Off allow_call_time_pass_reference = on error_reporting = E_WARNING & ~E_NOTICE safe_mode = off display_errors = on file_uploads = on max_execution_time = 0 memory_limit = 512M log_errors = off output_buffering = on short_open_tag 

Continue Reading →

Tích hợp tổng đài Asterisk lên hệ thống Vtiger CRM 6 pop up thông tin khách hàng

I. cài đặt Vtiger CRM cài đặt Cơ Sở dữ liệu #yum install php-imap -y #CREATE DATABASE Vtiger6 CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;   Chuẩn bị các thông số cho Vtiger6 chạy cùng PHP & Httpdnano /etc/php.iniregister_globals = Offallow_call_time_pass_reference = onerror_reporting = E_WARNING & ~E_NOTICEsafe_mode = offdisplay_errors = on file_uploads = on max_execution_time = 0 

Continue Reading →


api click to call api inbound call Asterisk broadcasting IVR cho thuê tổng đài VoIP click2call click to call clicktocall Vtiger6 asterisk cloud Vtiger CRM quản lý hợp đồng CRM tích hợp Cài đặt tổng đài VoIP dịch vụ tổng đài dịch vụ tổng đài ip dịch vụ tổng đài ảo Elastix ghi am IVR Ghi âm lời chào giải pháp tổng đài ảo hoc Voip o dau huong dan tong dai bai 1 hướng dẫn cấu hình đầu số SIP Trunk integration Vtiger Aterisk ivr confirm link CRM asterisk link Vtiger asterisk Monitor realtime Asterisk monitor tong dai nghe xen nghe lén trixbox tìm hiểu về công nghệ voip tổng đài ip grandstream tổng đài ip là gì tổng đài ip panasonic tổng đài ip pbx tổng đài voip là gì tổng đài điện thoại tổng đài điện thoại ip là gì tổng đài ảo cmc tổng đài ảo fpt tổng đài ảo là gì tổng đài ảo viettel tổng đài ảo vnpt voip server vtiger