Tích hợp Vtiger 7 và Asterisk hiển thị thông tin khách hàng

Các anh chị thân mến, Vtiger 7 tích hợp Tổng đài Asterisk tình hình là Vtiger 7 cũng đã xuất hiện, Realtime cũng phải phát triển theo thị trường, do đó đội ngũ nhân sự Realtime đã phát triển phần tích hợp lên Core Vtiger 7 và phần tổng đài Asterisk để phục vụ cho 

Continue Reading →

Báo cáo các cuộc gọi nhỡ chuyên dụng cho version Elastix,Asterisk…

Realtime giới thiệu version báo cáo cuộc gọi nhỡ chuyên dụng cho Elastix, AsteriskNOW, Trixbox. Với doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng hệ thống tổng đài Elastix cho công ty mình, hoặc bản Asterisk nhưng có nhu cầu về báo cáo các cuộc gọi nhỡ thì đây là version báo cáo hoàn hảo 

Continue Reading →

Thư viện cho inbound call json beauty

Api inbound call

Tài liệu này hướng dẫn tích hợp thư viện API inbound call cho Asterisk/Elastix/Trixbox vào CRM web base Tích hợp pop-up thông tin khách hàng   Format truyền tham số: http://HOST:PORT/webservice_incom.php?extension=0000&format=json  //for JSON repsonding         Hoặc http://HOST:PORT/webservice_incom.php?extension=0000 //for XML responding <posts>         <post>                         <phone_no>0933119056</phone_no>                         <did></did>                         <extension>0000</extension>                         <ticket_id></ticket_id>                         

Continue Reading →

Asterisk Vtiger tích hợp

Api Click to call (click2call)

Tài liệu này hướng dẫn tích hợp thư viện API Click to call cho Asterisk/Elastix/Trixbox vào CRM web base Tích hợp Click to Call Format truyền tham số: http://HOST:PORT/API/callout.php?outnumber=0933119056&operator=0000   Mô tả: Api này cung cấp phần gọi ra (click to call) trên web CRM. Tham số: outnumber: số điện thoại cần gọi operator: số 

Continue Reading →


api click to call api inbound call Asterisk broadcasting IVR cho thuê tổng đài VoIP click2call click to call clicktocall Vtiger6 asterisk cloud Vtiger CRM quản lý hợp đồng CRM tích hợp Cài đặt tổng đài VoIP dịch vụ tổng đài dịch vụ tổng đài ip dịch vụ tổng đài ảo Elastix ghi am IVR Ghi âm lời chào giải pháp tổng đài ảo hoc Voip o dau huong dan tong dai bai 1 hướng dẫn cấu hình đầu số SIP Trunk integration Vtiger Aterisk ivr confirm link CRM asterisk link Vtiger asterisk Monitor realtime Asterisk monitor tong dai nghe xen nghe lén trixbox tìm hiểu về công nghệ voip tổng đài ip grandstream tổng đài ip là gì tổng đài ip panasonic tổng đài ip pbx tổng đài voip là gì tổng đài điện thoại tổng đài điện thoại ip là gì tổng đài ảo cmc tổng đài ảo fpt tổng đài ảo là gì tổng đài ảo viettel tổng đài ảo vnpt voip server vtiger