FastCRM hỗ trợ các chiến dịch outbound

 1. Nhu cầu

Công ty bạn đang có một kế hoạch marketing gọi ra chăm sóc khách hàng, công ty bạn đang có lượng dữ liệu cần gọi ra cho khách hàng theo chiến dịch và thu thập thông tin cũng như nhắc thông tin, telesales

 

Bạn cần một hệ thống có thể nhập số điện thoại vào theo từng chiến dịch và gọi ra lần lượt, bạn cần giám sát hiệu suất gọi của nhóm đội ngũ nhân sự để gọi ra.

 

Bạn cần theo dõi chiến dịch gọi ra đó đã được xử lý bao nhiêu, tồn động, ai gọi nhiều, ai gọi ít có ghi âm để đánh giá lại.

Bạn đã từng nghe qua Vtiger CRM , Sugar CRM và thấy nó chưa đủ để quản lý theo chiến dịch?

 

 1. Fast CRM.

Fast CRM là phần mềm CRM chuyên phục vụ cho các chiến dịch gọi ra, khác hẳn với các mã nguồn Vtiger, Sugar, Fast CRM được thiết kế riêng biệt dành riêng cho việc tạo các chiến dịch Outbound và xử lý các dữ liệu trên ticket đó.

 

Bạn hoàn toàn có thể phân chia theo group, nhóm user, phân chia lượng dữ liệu cho group user để xử lý và chạy chiến dịch.

 

Phần mềm linh hoạt đa ngôn ngữ sẽ hỗ trợ đầy đủ cho nhu cầu gọi ra telemarketing hoặc telesales cho quý doanh nghiệp.

 

 • Các tính năng cụ thể:

1. Danh sách chưa gọi
2. Danh sách theo dõi
3. Báo cáo chiến dịch
4. Upload kết quả xử lý phiếu
5. Báo cáo interval call
6. Báo cáo lịch sử
7. Báo cáo năng suất ĐTV
8. Cước
9. Chiến dịch gọi ra
10. Quản lý nhân sự
11. Danh sách trạng thái trạng thái phiếu
12. Danh sách cấm

 

Giao diện đa ngôn ngữ

FastCRM chạy các chiến dịch outbound, telesales

 

Giao diện quản trị hệ thống

Giao diện quản trị CRM Vtiger, FastCRM

 

Mục lục tính năng hệ thống:

Menu tương tác hệ thống

 

Phân làm các mục chính:

 • Trang chủ (1): là nơi làm việc của nhân sự cho nhận cuộc gọi và gọi ra cho khách hàng.
  • 1 Chưa gọi: nơi nhận các phiếu được phân xuống cho điện thoại viên
  • 2 Theo dõi: danh sách chứa các phiếu đã xử lý của nhân viên và tình trạng phiếu chưa kết phiếu
 • Báo cáo (2): các loại báo cáo gọi vào/ra:
  • Báo cáo chiến dịch: báo cáo tình trạng cuối cùng trên một hợp đồng, theo dõi tình trạng hợp đồng đã đóng hoặc cần theo dõi.
  • Upload kết quả xử lý: đây là module cho phép upload file kết quả đã nhập liệu sau khi xử lý.
  • BC theo khung giờ: báo cáo số lượng cuộc gọi nhân viên đã được kết nối với khách hàng theo từng khung giờ cụ thể.
  • BC lịch sử: báo cáo trạng thái cập nhật cuối cùng trong ngày đó trên mỗi hợp đồng
  • BC năng suất ĐTV: Báo cáo số lượng cuộc gọi nhân viên kết nối được với khách hàng. Và chi tiết của mỗi cuộc gọi tương ứng với số điện thoại/trạng thái kết nối với mỗi hợp đồng
  • Cước kết nối: báo cáo về cước đi qua mỗi hướng gọi được phân theo nhà mạng để kiểm soát dữ liệu và đầu tư, cân đối hướng gọi

 

 • Quản trị (3): là khu vực bao gồm các cài đặt của hệ thống:
 • Cấu hình cho nguồn khách hàng
 • Tạo, cấu hình cho chiến dịch gọi ra
 • Tạo sửa nhân viên sử dụng cho hệ thống
 • Xem các trạng thái được lựa chọn cho mỗi cuộc gọi
 • Danh sách thêm các số điện thoại hệ thống không được phép liên lạc
 • ĐTV nhận cuộc gọi
 • Hotline
 • Thư thoại (5): nghe lại các tin nhắn khi khách hàng để lại trong trường hợp khách hàng gọi vào không gặp được nhân viên làm việc
 • Extension (6): số nội bộ của điện thoại viên sử dụng để gọi ra hoặc nhân cuộc gọi
 • Tên đăng nhập (7): là tên đăng nhập của điện thoại viên sử dụng hệ thống.

 

Danh sách ticket chưa được xử lý

FastCRM Danh sách data chưa gọi

 

 

Trang làm việc

 

Giao diện làm việc FastCRM telesales

 

Khởi tạo chiến dịch:

Chiến dịch gọi ra cho khách hàng

 

Tính năng chiến dịch gọi ra quản lý theo chiến dịch

Giải thích ý nghĩa các phím 1,2,3,4,5,6:

 • Thứ tự ưu tiên chạy cho chiến dịch, thứ tự được ưu tiên 1 > 2 > 3 > …

Để disable chiến dịch đặt giá trị “0”.

 • Nút lưu giá trị mỗi khi thay đổi các giá trị ưu tiên
 • Nút import phiếu vào chiến dịch, tất cả các chiến dịch đều được thêm phiếu từ đây.
 • Nút xoáy chéo: Phân hợp đồng cho mỗi user hoặc nhóm người dùng trong hệ thống
 • Nút xuất file để chỉnh sửa hợp đồng.
 • Nút upload danh sách hợp đồng đã chỉnh sửa
 • Nút xoá chiến dịch

Các loại báo cáo:

“Báo cáo” => “Báo cáo chiến dịch”

 • Khung tìm kiếm chi tiết của báo cáo chiến dịch:
 • Khoảng tìm kiếm theo ngày – giờ cập nhật
 • Khoảng tìm kiếm theo chiến dịch
 • Lọc theo trạng thái cập nhật
 • Tìm kiếm theo địa chỉ khách hàng
 • Tìm kiếm theo tên khách hàng
 • Tìm kiếm theo số điện thoại của khách hàng
 • Lọc theo số chứng minh nhân dân hoặc mã hợp đồng
 • Loc theo nhân sự trong nhóm làm việc
 • Lọc phiếu theo trạng thái đã đóng hoặc đang xử lý

Báo cáo chiến dịch outbound, gọi ra, telesale, telemarketing

 

nghe tải ghi âm

nghe tải ghi âm

 

Quản lý trạng thái

Quản lý cập nhật trạng thái phiếu outbound

 

 

Để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của công ty bạn, hãy liên hệ chúng tôi hôm nay để nhận thêm thông tin về phần mềm FastCRM chuyên dụng cho Telesales, Telemarketing.

 

Mr Huynh.

Liên  hệ: sales@realtime.vn

Skype: chaungochuynh15

Hoặc hotline: 028 730 33888 | 0933119056