Tích hợp CRM PopUp thông tin khách hàng

Các Anh/Chị thân mến,

Phần công cụ tích hợp tương tác từ Cloud Realtime đến CRM của các quí khách hàng đã hoàn thiện.

tich hop CRM pop-up

pop-up11. Pop_Up thông tin khách hàng là gì?

Quý doanh  nghiệp đang sử dụng CRM (Vitger, Sugar,…) để lưu trữ thông tin khách hàng, và quí khách hàng muốn tích hợp với Cloud Realtime mỗi cuộc gọi của khách hàng gọi đến hotline, trình duyệt web sẽ show thông tin khách hàng lên trình duyệt web : tên, lịch sử tương tác của khách hàng dựa trên CRM đang sử dụng, và muốn thực hiện ngay thì liệu có được hay không và có mất thời gian hay không, thì Realtime xin trả lời đến quí khách hàng là làm được và Realtime solution có sẵn module để làm việc này.

2. được áp dụng vào đâu?

Realtime Pop_Up thông tin khách hàng được triển khai rộng rãi với các công ty đang sử dụng CRM cần tích hợp hiển thị thông tin khách hàng.

3. khi nào thì nên áp dụng?

đối với quí doanh nghiệp đang cần truy cập thông tin khách hàng nhanh nhất và muốn tích hợp với hệ thống điện thoại VoIP hoặc tích hợp với hệ thống thoại của Realtime Solution là cần thiết triển khai.

4. Với các tính năng:

  • hiển thị lịch sử cuộc gọi đã nhận inbound
  • linh động thay đổi các tương tác đến CRM qua cấu hình
  • pop up thông tin khách hàng lên trình duyệt web

Và đặc biệt miễn phí trải nghiệm từ cloud Realtime.

 

Realtime mang đến trải nghiệm mới cho quí khách hàng.

hotline: 08730 33 888

hoặc 0933 119 056

skype: chaungochuynh15