Dinstar 16 FXO VoIP Gateway DAG2000-16O

0.00

Dinstar 16 FXO VoIP Gateway DAG2000-16O

Hãng sản xuất : Dinstar
Loại thiết bị : Cổng giao tiếp VoIP
Kết nối : • FXO
Support : • G.711A/M law
• G723.1
• G729
Chức năng : • Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
• Gọi điện giữa hai văn phòng thông qua đường truyền ADSL miễn phí
• Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone
• Hoạt động theo chuẩn VoIP tiên tiến nhất – Session Initiation Protocol (SIP)
• Chức năng khác

Description

Dinstar 16 FXO VoIP Gateway DAG2000-16O

Hãng sản xuất : Dinstar
Loại thiết bị : Cổng giao tiếp VoIP
Kết nối : • FXO
Support : • G.711A/M law
• G723.1
• G729
Chức năng : • Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
• Gọi điện giữa hai văn phòng thông qua đường truyền ADSL miễn phí
• Gọi điện thoại quốc tế bằng thẻ Internet Phone
• Hoạt động theo chuẩn VoIP tiên tiến nhất – Session Initiation Protocol (SIP)
• Chức năng khác