Giải pháp web callback cho khách hàng từ website

Kính gửi các anh chị, hôm nay Realtime Solutions xin gửi đến quí anh chị, một sản phẩm tích hợp mới. một công cụ pop-up trên web site của bạn để khách hàng có thể tương tác ngay lập tức Web callback Vậy web callback là gì? Với mỗi khách hàng khi tương tác trên 

Continue Reading →