Hướng dẫn cài đặt IP PhoneGPX 1601

Hướng dẫn cài đặt IPphone 1610 Grandstream

 1.  Bạn kết nối  điện thoại ip vào mạng interet hoặc mạng nội bộ.
 2. Gắn nguồn điện thoại vào điện thoại, chờ khở động.
 3. Khi khởi động xong, nhìn vào trên màn hình, sẽ hiển thị địa chỉ IP của lớp mạng đang kết nối vào điện thoại. (lưu ý, nếu điện thoại IPphone không hiển thị IP, bạn cần bấm vào nút NEXT trên màn hình đến khi nhìn thấy địa chỉ IP của điện thoại hoặc kiểm tra lại node mạng )
 4. Login vào điện thoại IP theo địa chỉ ip thể hiện trên màn hình bằng trình duyệt web ( giao diện web)  Nhập thông tin đăng nhập (mặc định): admin – admin

 

Giao diện IPphone gxgp 1610

5.  Trên màn hình giao diện ta nhấn vào chữ accounts –> acounts 1.

Điền thông tin Realtime cung cấp cho bạn (ví dụ):

Username: 70100

Mật khẩu: realtime!##$%^&*

Domain: s1.realtime.vn

 • Account actived: chọn YES
 • Account Name : Tên tài khoản SIP (ví dụ: 70100)
 • SIP Server :  SIP Server ( ví dụ: s1.realtime.vn )
 • SIP User ID :  tài khoản SIP vào đây, thông thường là số máy nhánh luôn. (ví dụ: 70100)
 • Authenticate ID : nhập ID dùng cho xác thực, thông thường thì ID này trùng với USer ID ở trên. (ví dụ: 70100)
 • Authenticate Password : nhập mật khẩu cho tài khoản SIP  (ví dụ: realtime!@#$%^&*)
 • Name: Khai báo tên thân thiện cho tài khoản SIP này, ví dụ: 70100 , dùng hiển thị trên màn hình  điện thoại và trên máy SIP khác khi gọi đến

Kiểm tra lại trạng thái của thiết bị nếu bạn thấy hiển thị YES là sử dụng được

Trạng thái IPphone