Cấu hình tổng đài Asterisk nâng cao bài 2

  1.  Cuộc gọi kịch bản cơ bản ban đầu diaplan

Trong phần này ta sẽ thực hiện cuộc gọi cơ bản có kịch bản cơ bản đầu tiên.

Đó là khi gọi đến một số (ext – extensions – số nội bộ) sau 5 giây không bắt máy thì ta sẽ phát một câu thông báo.

Ví dụ gọi số 100 sau 5 s k thấy bắt máy thì thông báo user không có online

exten => 1001,1,Answer()

exten => 1001,n,Dial(SIP/1000,5);quay số 1001 sau 5 giây thực hiện lệnh dưới

exten => 1001,n,playback(vm-nobodyavail); hàm Playback(đoạn âm thanh)

exten => 1001,n,Hangup(); ngắt tín hiệu

 

Trong đó đoạn âm thanh ‘vm-nobodyavail’ là đoạn âm thanh đã thu sẵn của asterisk.

*** cách sử dụng và chuyển đổi một file âm thanh

Asterisk sử dụng âm thanh gsm file và sln file.

Mặc định những âm này nằm trong: /var/lib/asterisk/sounds

Có hai hàm cho phép Play một file gsm hoặc sln:

PlayBack(ten-file) ;chú ý không có khoảng cách trong tên file.

Background(ten-file);

Sử dụng như sau:

PlayBack(file-name) exten => 1001,1,Answer()

exten => 1001,n, playback(vm-nobodyavail)

exten => 1001,n,Hangup()

Bấm 1001 sẽ nghe đoạn thu âm “vm-nobodyavail” trong thư mục mặc định

/var/lib/asterisk/sounds/en

Cũng giống PlayBack(file-name) .Hàm Background(file-name) cho phép ngắt âm thanh khi thao tác với bàm phím trong cuộc gọi (sự tương tác) còn Playback thì phát hết đoạn âm thanh đó rồi mới thực hiện lệnh kế tiếp. ta hay sử dụng Background() cho một kịch bản có tương tác (như gọi 900: mời bạn bấm 1 để   … bấm 2 để….)
Backgournd(file-name) exten => 0000,1,Answer()

exten => 0000,n,Background(thanks)

exten => 0000,n,WaitExten()

exten => 0000,n,Hangup()

Bấm 0000 sẽ nghe phát cảm ơn rồi sẽ cúp máy.

Trong trường hợp này k cần dùng hàm WaitExen() cũng được, k cần chờ gì cả.

Thay đổi thư mục nhạc tự do

Customer đường dẫn

exten => 0000,1,Answer()

exten => 0000,n,Background(/etc/asterisk/huynh/nuoc-mat)

exten => 0000,n,WaitExten()

exten => 0000,n,Hangup()

Trong đó: etc/asterisk/huynh/nuoc-mat

Là đường dẫn chứa file

Nuoc-mat.gsm

 

 

****cách chuyển đổi một file WAV

  • Đầu tiên ta dùng Fortmat Factory (công cụ chuyển đổi Free) đổi định dạng âm thanh sang WAV chú ý phần setting chọn Hz=8000 và kênh = mono (đổi thành 1)
  • Up file WAV lên host.
  • Dùng SOX chuyển đổi, ví dụ file tên abc.wav ta sẽ di chuyển vào thư mục chứa nhạc và đánh lệnh:

 

#: sox abc.wav abc.gsm