Dịch vụ tổng đài ảo VoIP

Công ty bạn đang cần dịch vụ tổng đài ảo làm số hotline

Dịch vụ tổng đài VoIP khởi tạo 0 đồng ngay hôm nay! Hãy bắt đầu dịch vụ của chúng tôi với 0 đồng ! Tổng chi phí đầu tư ban đầu: 0 đồng!
chỉ với 0 đồng bạn nhận được:

  • Lời chào tự động chuyên nghiệp, khi gọi ra hiển thị một đầu số duy nhất.
  • Chỉ 1 số hotline có thể gọi ra vào đồng thời không giới hạn (với hệ thống cũ analog mỗi máy là 1 line đầu số riêng lẻ, khi gọi nội bộ giữa 2 line là kênh truyền đã busy không dùng gọi ra vào được nữa)
  • Bạn muốn gọi nội bộ giữa các văn phòng ở các vị trí khác nhau không tốn cước?
  • Bạn muốn có báo cáo để kiểm tra chi tiết cuộc gọi ngay lập tức? (với nhà đài có khi phải hết tháng mới xuất được báo cáo chi tiết và bạn sẽ kiểm tra trên file cứng)
  • Bạn muốn ghi âm cuộc gọi vào, cuộc gọi ra, nghe-tải lưu trữ lại file ghi âm để nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý được con người?
  • Văn phòng bạn chỉ có internet và không có kỹ thuật kéo dây nhợ?

 

Liên hệ: sales@realtime.vn; (028)730.33.888 | 0933119056 (Châu)
Thêm chi tiết:
http://www.realtime.vn/dich-vu-tong-dai-pbx/

Chế độ cho cộng tác viên:
http://www.realtime.vn/cong-tac-vien/