Trang phân quyền nghe tải ghi âm – portal cho Asterisk, Elastix, Trixbox

Giao diện báo cáo tổng cuộc gọi

Công ty bạn đang cần phân quyền truy cập nghe tải ghi âm?

Công ty bạn đang cần trang quản lý chuyên nghiệp cho từng phòng ban và từng nhân sự truy cập vào đúng phần ghi âm trên tổng đài PBX

Công ty cần công cụ để export file excel, phân tích cơ bản trên hệ thống PBX đang triển khai ở công ty, Bạn muốn giới hạn thời gian sử dụng cho user được phân quyền này?

Realtime Solution xin giới thiệu bộ công cụ web portal chuyên dụng cho quản lý, phân quyền nghe tải ghi âm, phân quyền nghe tải trên từng hàng chờ, theo bô phận , phòng ban

 

Dưới đây là một số hình ảnh về bộ công cụ chuyên dụng này

nghe tải chi tiết

 

Xuất file excel

 

Tổng tóm tắt thông tin cuộc gọi

 

 

phân quyền theo users

 

 

Phân quyền chi tiết trên từng user

 

Mr Huynh.

Liên  hệ: sales@realtime.vn

Skype: chaungochuynh15

Hoặc hotline: 028 730 33888 | 0933119056