Các bước Trunking hai tổng đài asterisk

Các bước để trunking 2 tổng đài Asterisk:

  1. Cài Đặt Asterisk: Đầu tiên, bạn cần cài đặt Asterisk trên máy chủ hoặc máy tính của bạn.
  2. Cấu hình Trunk: Tiếp theo, bạn cần cấu hình trunk trong file cấu hình của Asterisk, sử dụng lệnh “sip.conf” và “peer” để tạo một trunk giữa 2 tổng đài Asterisk.
  3. Tạo Route: Bạn cần tạo route để cho phép gọi từ một tổng đài sang tổng đài khác.
  4. Kiểm tra Kết Nối: Sau khi hoàn thành cấu hình, bạn nên kiểm tra kết nối giữa 2 tổng đài bằng cách gọi từ một tổng đài sang tổng đài khác.

Nếu bạn muốn đầy đủ support, chúng tôi đề nghị sử dụng RealtimePBX. RealtimePBX là một nền tảng giải pháp VoIP tốt nhất cho việc trunking và hỗ trợ cho các tổng đài Asterisk. Nó cung cấp một giao diện đồ họa trực quan, dễ sử dụng và các tính năng tự động hoá giúp bạn dễ dàng quản lý và cấu hình trunk mà không cần kiến thức chuyên sâu về Asterisk