Tích hợp CRM-PBX

Platform Realtime cho phép tích hợp

Bất kỳ CRM đang chạy với hệ thống Realtime-PBX

Mang lại sự thuận tiện nhất cho bạn