Giao diện đăng nhập CRM

Realtime Solution CRM outbound chuyên nghiệp

Realtime giới thiệu hệ thống CRM outbound chuyên nghiệp

với ý tưởng

 • Hệ thống sẽ tự động phân một hợp đồng xuống cho điện thoại viên khi nhấp chuột vào nút “Bấm để lấy hợp đồng”.
 • Hệ thống thực hiện phân bổ khách hàng một cách ngẫu nhiên – điều đó có nghĩa là ví dụ trong danh sách chúng ta có 1000 Khách hàng cần gọi, thì hệ thống sẽ tự động chọn 1 trong 1000 khách hàng đó để phân bổ cho nhân viên xoay vòng theo điều kiện cho đến khi close case.

login

 • Username: tên đăng nhập được cung cấp bởi admin của hệ thống.
 • Password: mật khẩu đi cùng tên đăng nhập
 • Extension: số nội bộ được đánh dấu trên IPphone hoặc Softphone đi kèm (bắt buộc phải nhập đúng số nội bộ tại vị trí mình làm việc mới có thể tạo cuộc gọi hoặc nhận cuộc gọi được)

interface

menu

Phân làm các mục chính:

 • Trang chủ (1): là nơi làm việc của nhân sự cho nhận cuộc gọi và gọi ra cho khách hàng.
  • 1 Chưa gọi: nơi nhận các phiếu được phân xuống cho điện thoại viên
  • 2 Theo dõi: danh sách chứa các phiếu đã xử lý của nhân viên và tình trạng phiếu chưa kết phiếu
 • Báo cáo (2): các loại báo cáo gọi vào/ra:
  • Báo cáo chiến dịch: báo cáo tình trạng cuối cùng trên một hợp đồng, theo dõi tình trạng hợp đồng đã đóng hoặc cần theo dõi.
  • Upload kết quả xử lý: đây là module cho phép upload file kết quả đã nhập liệu sau khi xử lý.
  • BC theo khung giờ: báo cáo số lượng cuộc gọi nhân viên đã được kết nối với khách hàng theo từng khung giờ cụ thể.
  • BC lịch sử: báo cáo trạng thái cập nhật cuối cùng trong ngày đó trên mỗi hợp đồng
  • BC năng suất ĐTV: Báo cáo số lượng cuộc gọi nhân viên kết nối được với khách hàng. Và chi tiết của mỗi cuộc gọi tương ứng với số điện thoại/trạng thái kết nối với mỗi hợp đồng
  • Cước kết nối: báo cáo về cước đi qua mỗi hướng gọi được phân theo nhà mạng để kiểm soát dữ liệu và đầu tư, cân đối hướng gọi

 

 • Quản trị (3): là khu vực bao gồm các cài đặt của hệ thống:
 • Cấu hình cho nguồn khách hàng
 • Tạo, cấu hình cho chiến dịch gọi ra
 • Tạo sửa nhân viên sử dụng cho hệ thống
 • Xem các trạng thái được lựa chọn cho mỗi cuộc gọi
 • Danh sách thêm các số điện thoại hệ thống không được phép liên lạc
 • ĐTV nhận cuộc gọi
 • Hotline

 

 • Giám sát (4): Phần mục kiểm tra số lượng online nhận và xử lý cuộc gọi online (Tính năng chưa sử dụng)
 • Thư thoại (5): nghe lại các tin nhắn khi khách hàng để lại trong trường hợp khách hàng gọi vào không gặp được nhân viên làm việc
 • Extension (6): số nội bộ của điện thoại viên sử dụng để gọi ra hoặc nhân cuộc gọi
 • Tên đăng nhập (7): là tên đăng nhập của điện thoại viên sử dụng hệ thống

 

Mr Huynh.

Liên  hệ: sales@realtime.vn

Skype: chaungochuynh15

Hoặc hotline: 028 730 33888 | 0933119056