Cách cài đặt đầu số hotline FPT CMC SIP Trunk

Để cấu hình đầu số hotline làm thế nào để cấu hình lên tổng đài VoIP

Để thuận tiện nhất, hãy sử dụng đầu số sip trunk được cung cấp từ realtime và hosted tại realtime để dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất (liên hệ salse hoặc hotline dưới cùng trên trang chủ)

Realtime xin hướng dẫn các bạn cách cấu hình như sau

Đầu tiên ta có thông số Trunk từ nhà mạng gửi qua email

Cấu hình sip trunk FPT CMC

 

Bước một cấu hình phần trunking

chúng ta khởi tạo một trunk từ Freepbx (phần incoming để trống)

sip trunk fpt cmc

Tạo đường gọi ra:

Connectivity => Outbound route

Route CID: 8428710XXX (nhập theo định dạng của nhà đài)

Cấu hình gọi ra FPT CMCkéo xuống tý nữa phần dial patterns (ở đây mình dùng prefix 43. để gọi ra ví dụ 430933119056)

 

submit.

 

Cấu hình gọi vào

Connectivity => Inbound route

 

Cấu hình cuộc gọi vào fpt cmc

lưu và apply

Vậy là bạn đã cấu hình được gọi vào ra theo đường sip trunk FPT, CMC chúc bạn thành công

 

Leave a Reply