Báo cáo các cuộc gọi nhỡ chuyên dụng cho version Elastix,Asterisk…

Realtime giới thiệu version báo cáo cuộc gọi nhỡ chuyên dụng cho Elastix, AsteriskNOW, Trixbox.

Với doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng hệ thống tổng đài Elastix cho công ty mình, hoặc bản Asterisk nhưng có nhu cầu về báo cáo các cuộc gọi nhỡ thì đây là version báo cáo hoàn hảo cho doanh nghiệp bạn.

Với nhu cầu cần kiểm tra các số điện thoại chưa được phục vụ trên hệ thống Asterisk, Chúng tôi có bộ công cụ phục vụ cho báo cáo cuộc gọi nhỡ này. Các tính năng tìm kiếm, số điện thoại, hàng chờ, trạng thái cuộc gọi đều được hiển thị đầy đủ.

 

mis

chi tiết vui lòng liên hệ

Mr Huynh.

Liên  hệ: sales@realtime.vn

Skype: chaungochuynh15

Hoặc hotline: 028 730 33888 | 0933119056