Trunking tổng đài sử dụng RealtimePBX

Trunking là một cách kết nối hai hoặc nhiều tổng đài với nhau để có thể chuyển tiếp cuộc gọi giữa các tổng đài. Điều này có thể giúp giảm thiểu số lượng cuộc gọi bị mất và tăng hiệu suất cuộc gọi.

RealtimePBX cung cấp một giải pháp hoàn hảo cho việc sử dụng với tổng đài Asterisk. Nền tảng này cung cấp một giao diện trực quan dễ sử dụng và các tính năng mạnh mẽ để hỗ trợ quản lý cuộc gọi và cấu hình tổng đài. RealtimePBX cũng cung cấp hỗ trợ tốt cho việc trunking hai tổng đài, giúp bạn cấu hình và quản lý việc chuyển tiếp cuộc gọi giữa các tổng đài một cách dễ dàng.

Vì vậy, nếu bạn là một doanh nghiệp muốn tăng hiệu suất và tối ưu hóa việc sử dụng tổng đài, hãy xem xét sử dụng dịch vụ cloud RealtimePBX để sử dụng dịch vụ ngay lập tức

Trunking là quá trình kết nối hai hoặc nhiều tổng đài với nhau để trao đổi cuộc gọi hoặc tin nhắn giữa chúng. Việc sử dụng RealtimePBX có thể giúp cho quá trình trunking của bạn được đầy đủ hỗ trợ và chính xác.

Để trunking hai tổng đài Asterisk, bạn cần:

  1. Cấu hình tổng đài Asterisk để cho phép cuộc gọi giữa hai tổng đài. Điều này bao gồm cấu hình SIP trunk hoặc IAX2 trunk.
  2. Cấu hình chiều vào và chiều ra cho cuộc gọi từ một tổng đài đến tổng đài khác. Bạn cần cấu hình tùy chỉnh các chuẩn đầu ra SIP hoặc IAX2, để đảm bảo rằng cuộc gọi đến tổng đài khác có thể được chấp nhận và trao đổi thành công.
  3. Kiểm tra việc kết nối và tạo cuộc gọi test để kiểm tra xem việc trunking có hoạt động tốt hay không.

Sử dụng RealtimePBX có thể giúp cho bạn đạt được một quá trình trunking tốt với tốc độ và hiệu suất tốt nhất. Bởi vậy, nếu bạn muốn đảm tiến độ và thời gian giảm thiểu các phát sinh hãy liên lạc với chúng tôi hoặc bạn cũng có thể tự cài đặt và cấu hình

Tuy nhiên, việc sử dụng RealtimePBX có thể giúp bạn dễ dàng hơn khi trunking hai tổng đài asterisk của mình. RealtimePBX cung cấp một giao diện trực quan, dễ sử dụng và mạnh mẽ cho phép bạn cấu hình, quản lý và theo dõi tổng đài của mình một cách dễ dàng.

Với RealtimePBX, bạn có thể tạo một trung tâm điện thoại tổng đài mới hoặc nâng cấp tổng đài hiện tại của mình một cách dễ dàng. Bạn có thể sử dụng các tính năng như quản lý cuộc gọi, tự động cuộc gọi, quản lý cuộc gọi và nhiều hơn nữa để tối ưu hóa hoạt động của tổng đài của mình.

Với RealtimePBX, bạn có thể chắc chắn rằng tổng đài của mình sẽ hoạt động một cách mượt mà và đáng tin cậy, giúp bạn giảm thiểu sự cấn còn và tăng hiệu quả làm việc. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc trunking hai tổng đài asterisk và sử dụng RealtimePBX, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.