Auto call quảng bá dịch vụ thông qua kênh thoại – Auto call asterisk

I. Auto call là gì?

là hệ thống cho phép bạn nhập danh sách số điện thoại theo file excel, import vào hệ thống, sau đó, canh chỉnh ngày giờ cụ thể, kèm file ghi âm sẽ play khi gọi ra.

Auto call là hệ thống cho phép tự động gọi ra theo danh sách đã nhập sẵn trên hệ thống, mỗi khách hàng sẽ được tuần tự gọi ra lần lượt và cho phép tương tác ngược lại trên hệ thống.

 

II. Auto call được sử dụng như thế nào?

Ví dụ công ty bạn có một chiến dịch quảng bá gọi ra cho khách hàng thông báo thông tin lịch hủy hoản sự kiện,

chúc mừng sinh nhật, thông báo kết quả bốc thăm, thông báo đóng cước.

ứng dụng auto call cho phép bạn tự động gọi ra hàng loạt và để lại lời nhắn.

 

III. khi nào nên sử dụng hệ thống Autocall?

công ty bạn đang có nhu cầu chạy marketing và không đủ nhân sự.

Công ty bạn cần gọi ra để thông báo một nội dung cụ thể lặp đi lặp lại

công ty bạn cần gọi ra để thông báo cho khách hàng một nội dung cụ thể vào thời điểm rất gấp với số lượng lớn.

bạn cần sử dụng hệ thống Autocall để thực hiện, hệ thống autocall từ Realtime sẽ làm việc này cho bạn.

 

IV. Làm thế nào để sử dụng được hệ thống autocall này?

1. Chọn một host VPS để cài đặt hoặc một PC để cài đặt tại văn phòng

2. chọn một đầu số để thực hiện cuộc gọi

3. mua soft thư viện đóng gói sẵn tất cả các dịch vụ từ realtime, bạn chỉ import dữ liệu và sử dụng

Hệ thống tự động route call theo từng nhà mạng để tiết giảm cước

hệ thống tự động phân tích ví dụ bạn cài đặt 5 cuộc gọi đồng thời, hệ thống sẽ luôn luôn giữ 5 cuộc gọi đồng thời đến khi chạy hết chiến dịch cụ thể nếu hệ thống thấy đã có 4 cuộc gọi đang gọi hệ thống sẽ tự động gọi thêm một cuộc nữa để đạt 5 cuộc gọi, nếu có 2 cuộc gọi vừa kết thúc, hệ thống  sẽ gọi thêm 2 cuộc nữa, để luôn giữ số lượng gọi ra đồng thời là 5 không hơn không kém.

 

auto call

 

Portal auto call hiển thị đa ngôn ngữ.

xuất ra dữ liệu dạng excel

auto call asterisk

liên hệ:

Skype: chaungochuynh15

email: sales@realtime.vn

hotline: +84 28 730 33888