Thông tin khóa học VoIP (Asterisk)

Bạn đang lo lắng việc tiếp nhận quản trị hệ thống tổng đài VoIP và chưa có kiến thức về mảng này? bạn lo lắng VoIP có làm bạn chậm chân trên đường sự nghiệp? bạn muốn tự xây dựng và quản lý một tổng đài cho công ty từ điểm xuất phát? Realtime tổ chức các khóa VoIP theo chủ đề để bạn tham gia nâng cao khả năng về VoIP trên con đường của mình.

Chủ đề VoIP 1 (cơ bản-GUI)

Mô tả: với khóa cơ bản này bạn sẽ được huấn luyện các kỹ năng:

– Chọn version của Asterisk (nhân của VoIP mã nguồn mở) phù hợp.

– Ít lỗi nhất

– Cách setup lên Server/VPS

– Cách tạo SIP user để gọi lẫn nhau

– Cách Trunk để gọi ra mạng PSTN và từ PSTN gọi vào hệ thống.

– Cách tạo tương tác cuộc gọi IVR (bấm số 1,2,3 để gặp nhân viên, phòng ban….)

– Chuyển hướng cuộc gọi khi bận

– Report cuộc gọi

Mức phí 1,2 triệu VNĐ cho khóa học này.

Thời gian: 4 tiếng (lý thuyết 50%- thực hành 50%).

 

Chủ đề VoIP  2 (nâng cao-GUI-Command line)

Mô tả: với khóa này bạn sẽ được huấn luyện các kỹ năng bảo mật cho hệ thống tránh các tình trạng lỗi âm thanh do NAT hoặc bị scan:

– Setup tool chống scan port chống hack hệ thống/ Firewall IPtables

– Chuyên đề về Codecs (mã hóa giao tiếp trong VoIP)

– Chuyên đề về NAT (Server behide firewall)

– Lưu ý để bảo vệ hệ thống tốt nhất

Mức phí 1 triệu VNĐ cho khóa học này.

Thời gian: 4 tiếng (lý thuyết 20% – thực hành 80%)

 

Chủ đề VoIP 3 (cấu hình dialplan-Command line)

Mô tả: với khóa nâng cao  này bạn sẽ được hướng dẫn cấu hình cuộc gọi với ngôn ngữ asterisk bao gồm:

– Code extension (tạo user SIP, tạo kế hoạch cuộc gọi cơ bản gọi lẫn nhau)

– Code IVR (code tương tác cuộc gọi)

– Code Nhạc chờ cho User (music on hold)

– Code Rước cuộc gọi (pickup call)

Thời gian: 4 tiếng (50% lý thuyết – 50% thực hành)

Mức phí: 2tr VNĐ

 

Chủ đề VoIP 4 (tương tác AGI và php5 & Mysql)

Mô tả: với khóa nâng cao 1 này bạn sẽ được hướng dẫn bao gồm:

– Code AGI cơ bản đọc số 123456789

– Code AGI tương tác Cơ sở dữ liệu đọc giá trị số 123456

– AGI nhận Input tra điểm trong CSDL

– Cấu hình cuộc gọi vào qua AGI vừa định nghĩa

Thời gian: 4 tiếng (50% lý thuyết – 50% thực hành)

Mức phí: 2tr VNĐ

 

Chủ đề VoIP 5 (Auto call out)

Mô tả: với khóa học này bạn sẽ được hướng dẫn cấu hình cuộc gọi với ngôn ngữ asterisk bao gồm:

– Auto call out là gì?

– Cách khởi tạo?

– Chi tiết tham số

– Cách tương tác auto call out vào hệ thống (queue)

Thời gian: 2 tiếng (50% lý thuyết – 50% thực hành)

Mức phí: 1 tr VNĐ

 

Chủ đề VoIP 6 (Nghe xen kênh – Command line)

Mô tả: với khóa học này bạn sẽ được hướng dẫn cấu hình cuộc gọi để nghe xen kênh từ softphone hoặc IPphone với ngôn ngữ asterisk bao gồm:

– nghe xen kênh là gì?

– Các định nghĩa dialplan?

– apply hàm vào hệ thống tổng đài

Thời gian: 2 tiếng (50% lý thuyết – 50% thực hành)

Mức phí: 1 tr VNĐ

 

Thời gian mở lớp Thứ 7 chủ nhật hàng tuần

liên hệ để ghi danh: 0933119056

Skype: chaungochuynh15

Email: chaungochuynh@realtime.vn

Địa điểm 11 Đống Đa, P2. Tân Bình, HCM

yêu cầu mang theo Laptop (RAM 4-8Gb) cài đặt sẵn Virtualbox hoặc VMware để thực hành lab tại chỗ.