Giải pháp hệ thống họp trực tuyến – Video conference

MỞ ĐẦU.. 3 Nội dung:. 4 Các giải pháp, đánh giá. 5 2.1 Giải pháp dùng thiết bị phần cứng:. 6 2.2 Giải pháp dùng phần mềm:. 6 2.3 So sánh: 7 2.3.1         Giải pháp dùng phần cứng. 7 2.3.2         Giải pháp dùng phần mềm.. 8 2.3.3         Lựa chọn giải pháp. 12 Tính năng của 

Continue Reading →

Streaming trực tiếp với FFmpeg server

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg và FFserver streaming file lên youtube (streaming with FFmpeg) I. Cài đặt: #Install EPEL repo CENTOS7 yum -y install epel-release rpm –import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm yum -y install ffmpeg ffmpeg-devel libquiv Kiểm tra lại Ffmpeg Resolution Bitrate Approximate size of 10min video 320p (mobile) 180 kbit/s ~13 MB 360p 

Continue Reading →


api click to call api inbound call Asterisk broadcasting IVR cho thuê tổng đài VoIP click2call click to call clicktocall Vtiger6 asterisk cloud Vtiger CRM quản lý hợp đồng CRM tích hợp Cài đặt tổng đài VoIP dịch vụ tổng đài dịch vụ tổng đài ip dịch vụ tổng đài ảo Elastix ghi am IVR Ghi âm lời chào giải pháp tổng đài ảo hoc Voip o dau huong dan tong dai bai 1 hướng dẫn cấu hình đầu số SIP Trunk integration Vtiger Aterisk ivr confirm link CRM asterisk link Vtiger asterisk Monitor realtime Asterisk monitor tong dai nghe xen nghe lén trixbox tìm hiểu về công nghệ voip tổng đài ip grandstream tổng đài ip là gì tổng đài ip panasonic tổng đài ip pbx tổng đài voip là gì tổng đài điện thoại tổng đài điện thoại ip là gì tổng đài ảo cmc tổng đài ảo fpt tổng đài ảo là gì tổng đài ảo viettel tổng đài ảo vnpt voip server vtiger