Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Nâng Cao Bài 10 – Gọi ra với Random Gateway

Hi Bài tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn config PBX core Asterisk bài 10,

Ở bài này tôi xin giới thiệu tiết với các bạn một chủ đề như sau.

Công ty bạn có 10 thiết bị Gateway SIM. Sếp yêu cầu gọi hết ra mạng mobi rãi đều hết trong 10 Gateway đó lượng cước phải như nhau.

Thinking a little bit? làm sao nào?

 

đọc xong bài này bắt tay vào cấu hình luôn nhé.

tôi chia sẽ phần script dialplan như sau:

 

exten => _55093.,1,Set(VOLUME(RX)=5)
same=>2,Goto(${RAND(3,12)})
same=>3,Dial(SIP/10${EXTEN:2}@GW01-Lau1)
same=>4,Dial(SIP/20${EXTEN:2}@GW02-Lau1)
same=>5,Dial(SIP/30${EXTEN:2}@GW03-Lau2)
same=>6,Dial(SIP/40${EXTEN:2}@GW04-Lau2)
same=>7,Dial(SIP/50${EXTEN:2}@GW05-Lau1)
same=>8,Dial(SIP/60${EXTEN:2}@GW06-Lau1)
same=>9,Dial(SIP/70${EXTEN:2}@GW07-Lau1)
same=>10,Dial(SIP/80${EXTEN:2}@GW08-Lau1)
same=>11,Dial(SIP/90${EXTEN:2}@GW09-Lau1)
same=>12,Dial(SIP/91${EXTEN:2}@GW10-Lau1)

trong đó phần exten đang capture cho nhà mạng mobifone đầu 093

phần 55 là prefix sẽ cắt khi dial. mỗi gateway yêu cầu phải có prefix riêng để bảo mật, tôi sẽ cắt phần prefix riêng này ở mỗi GW.

 

chúc các anh chị ngày mới tốt lành. Bài viết từ bài giảng của anh Châu từ Realtime Solutions. copy xin ghi nguồn tác giả

 

028730 33888 | 0933119056

Skype: chaungochuynh15