Shop

 • Realtime-PBX Block 5

 • VNĐ190.000tháng

 • yes
  Cuộc gọi/nhận đồng thời
 • yes
  Trả lời tự động (IVR) KH tự ghi âm
 • yes
  Phát nhạc chờ
 • yes
  Gọi đến, gọi đi, gọi nội bộ
 • yes
  Chuyển cuộc gọi
 • yes
  Định tuyến, phân bổ cuộc gọi tự động (ACD)
 • yes
  Hiển thị số gọi đến
 • yes
  Ghi âm cuộc gọi
 • yes
  Nghe lại cuộc gọi
 • yes
  Hỗ trợ đầu số hotline
 • yes
  Quản lý Exensions qua web
 • No
  Tích hợp CRM
 • Realtime-PBX Block 10

 • VNĐ340.000tháng

 • yes
  Cuộc gọi/nhận đồng thời
 • yes
  Trả lời tự động (IVR) KH tự ghi âm
 • yes
  Phát nhạc chờ
 • yes
  Gọi đến, gọi đi, gọi nội bộ
 • yes
  Chuyển cuộc gọi
 • yes
  Định tuyến, phân bổ cuộc gọi tự động (ACD)
 • yes
  Hiển thị số gọi đến
 • yes
  Ghi âm cuộc gọi
 • yes
  Nghe lại cuộc gọi
 • yes
  Hỗ trợ đầu số hotline
 • yes
  Quản lý Exensions qua web
 • No
  Tích hợp CRM
 • Realtime-PBX Block 15

 • VNĐ490.000tháng

 • yes
  Cuộc gọi/nhận đồng thời
 • yes
  Trả lời tự động (IVR) KH tự ghi âm
 • yes
  Phát nhạc chờ
 • yes
  Gọi đến, gọi đi, gọi nội bộ
 • yes
  Chuyển cuộc gọi
 • yes
  Định tuyến, phân bổ cuộc gọi tự động (ACD)
 • yes
  Hiển thị số gọi đến
 • yes
  Ghi âm cuộc gọi
 • yes
  Nghe lại cuộc gọi
 • yes
  Hỗ trợ đầu số hotline
 • yes
  Quản lý Exensions qua web
 • No
  Tích hợp CRM