Tính năng randomize đầu số khi gọi telesale / thu nhắc nợ

Phân tích tính năng randomize đầu số khi gọi telesale

Khi nói đến việc gọi telesale, sự chính xác và hiệu quả của cuộc gọi là rất quan trọng. Với tính năng randomize đầu số, bạn có thể tăng cường sự chính xác và hiệu quả của cuộc gọi bằng cách thay đổi đầu số mà bạn gọi tới một cách ngẫu nhiên.

Với tính năng này, bạn có thể tránh việc khách hàng cảm thấy mệt mỏi khi nhận được nhiều cuộc gọi từ cùng một số điện thoại. Tính năng này cũng có thể giúp bạn tránh việc bị từ chối hoặc bị chặn bởi khách hàng khi họ nhận được quá nhiều cuộc gọi từ cùng một số điện thoại.

Gợi ý sử dụng RealtimeCX

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng randomize đầu số khi gọi telesale, chúng tôi gợi ý bạn sử dụng nền tảng RealtimeCX. RealtimeCX là một nền tảng CRM cung cấp đầy đủ các tính năng quản lý lead cũng như hiệu suất đội nhóm, ngoài ra platform cũng cung cấp khả năng randomize callerID có tích hợp sẵn các chiến dịch gọi ra gọi vào phục vụ cho nhu cầu bán hàng.

Hãy liên hệ Realtime để được sử dụng thử phần mềm!