Chống các cuộc gọi spam vào tổng đài sử dụng core Asterisk [anti spam asterisk]

Bài viết hướng dẫn cách chống các cuộc gọi spam vào tổng đài sử dụng core Asterisk

I giới thiệu

Spam trong call center là một vấn đề mà ít doanh nghiệp khi triển khai hệ thống call center bỏ qua trong quá trình vận hành.

Thực tế hệ thống VoIP có đầy đủ tính năng chặn những cuộc gọi không mong muốn (black list) tuy nhiên đây là biện pháp khi việc đã rồi.

Vậy làm thế nào để hệ thống tự học, tự lọc và tự nhận định các cuộc gọi là quấy rối và không cho kết nối vào nhân sự tổng đài từ đó tối ưu được nguồn lực xử lý và tối ưu tinh thần làm việc của nhân sự tổng đài?

spam-example

II Hướng dẫn xây dựng module Anti-spam call center Asterisk

  1. Nội dung

Với kinh nghiệm xử lý trong nghành VoIP và Contact Center, Realtime.vn sẽ hướng dẫn các bạn tự xây dựng module cho hệ thống VoIP có khả năng tự học tự nhận diện và chặn các cuộc gọi spam cùng một số vào hệ thống.

Với các tiêu chí đặt ra thế nào là spam?

  • Là cuộc gọi với cùng một số điện thoại gọi lên tổng đài liên tục trong khoảng thời gian ngắn.

Ví dụ: số 0933119056 gọi lên hotline 0873033888 trong 5 phút với số lượng hơn 10 cuộc gọi.

Ví dụ trên định biên cho cuộc gọi này là spam và sẽ không cho kết nối đến nhân sự trực tổng đài.

 

2. Xây dựng module

  • Tạo bảng lưu trữ thông tin

 

CREATE TABLE `asteriskcdrdb`.`antispam` (

`id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`phone` VARCHAR(20) NULL,

`datetime` DATETIME NULL,

PRIMARY KEY (`id`));

 

  • xây dựng module kiểm tra số phone khi gọi lên tổng đài

Bài viết sử dụng AGI để kiểm tra

Copy of anti-spam21

 

 

 

 

 

 

3. Tích hợp Asterisk

Vào trước vị trí cần check

Ví dụ:

exten => _.,1,agi(Anti-Spam.php, ${CALLERID(number)})

 

Mr Huynh.

Liên  hệ: sales@realtime.vn

Skype: chaungochuynh15

Hoặc hotline: 08 730 33888 | 0933119056