ipphone Grandstream GPX 1610

Hướng dẫn cài đặt tổng đài VoIP

Hướng dẫn cài đặt phần mềm tổng đài IP PBX Asterisk

Hiện tại, tổng đài IP được sử dụng rất phổ biến ở Châu Âu, Bắc Mỹ và các nước Châu Á phát triển như Singapore, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ…vì cơ sở hạ tầng viễn thông- công nghệ thông tin của các nước này rất mạnh. Ở Việt Nam, tổng đài IP chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp lớn, các nhà cung cấp dịch vị viễn thông vì chi phí đầu tư ban đầu rất cao. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp nhỏ thì vẫn có giải pháp về tổng đài IP đáp ứng khoảng 100 máy nhánh với chi phí đầu tư phù hợp. Phổ biến nhất hiện này ở nước ta là giải pháp sử dụng phần mềm tổng đài Asterisk chạy trên hệ điều hành mở Linux. Bạn chỉ cần đầu tư mới, hay tận dụng một máy tính PC sẵn có, sau đó bạn cài đặt hệ điều hành Linux ( Fedora Core, Ubuntu, CentOS…). Rồi bạn bill phần mềm Asterisk vào là có thể ứng dụng thành một tổng đài IP PBX. Sau đây tui giới thiệu đến bạn từng bước cài đặt phần mềm Asterisk như sau :

Đầu tiên, để cài đặt được Asterisk, cần đòi hỏi phải có 1 số gói phần mềm hỗ trợ. Các gói phần mềm bao gồm:
•bison
•gcc
•kernel-source
•libtermcap-devel
•ncurses-devel
•openssl096b
•openssl-devel

Sau khi hoàn tất các bước trên chúng ta tiến hành download phần mềm asterisk với phiên bản mới nhất.

# cd /usr/src
# wget ftp://ftp.digium.com/pub/asterisk/asterisk-1.4.0.tar.gz
# wget ftp://ftp.digium.com/pub/asterisk/asterisk-addons-1.4.0.tar.gz
# wget ftp://ftp.digium.com/pub/asterisk/asterisk-sounds-1.4.0.tar.gz
# wget http://ftp.digium.com/pub/zaptel/zaptel-1.4.0.tar.gz
# wget http://ftp.digium.com/pub/libpri/libpri-1.4.0.tar.gz

Việc download có thể nhanh hay chậm tùy vào tốc độ trên đường internet , sau khi download hoàn thành chúng ta tiến hành bung nén các gói ra thư mục chỉ định

# tar –xzvf asterisk-1.4.0.tar.gz
# tar –xzvf asterisk-addons-1.4.0.tar.gz
# tar –xzvf asterisk-sounds-1.4.0.tar.gz
# tar –xzvf zaptel-1.4.0.tar.gz
# tar –xzvf libpri-1.4.0.tar.gz

Giải nén xong chúng ta nhớ thực hiện lệnh

#ln –s /usr/src/asterisk-1.4.0 /usr/src/asterisk lệnh này để bảo đảm gói “addons” được biên dịch đúng
Bây giờ tới phần chúng ta biên dịch các gói đã giải nén ở trên, trước tiên là gói zaptel kế đến là libpri sau cùng là gói Asterisk.

Cài đặt gói Zaptel
Gói zaptel sẽ chứa tại thư mục /usr/src/zaptel. Đánh lệnh như dưới đây để cài đặt:
# cd /usr/src/zaptel
# make clean; make install
Lệnh này thực hiện khoảng 2 phút, tùy vào tốc độ máy tính cài đặt. sau khi cài đặt xong sẽ trở lại dấu nhắc lệnh và hiển thị một loạt các thông báo trong đó có một số bản tin lỗi mà chủ yếu là yêu cầu cài đặt các gói phụ thuộc đã liệt kê ở trên, nếu các gói trên chưa được cài đặt.
Gói zaptel này chứa các driver cho các phần cứng kết giao tiếp với asterisk do Digium phân phối, và một số thư viện cho việc có thực hiện giao tiếp với phần cứng hay không.
Để Asterisk có thể chạy cùng với khởi động của máy tính chúng ta cần thực hiện lệnh
# make config
Lệnh này sẽ tạo ra script chèn module zaptel vào kernel và chạy ztconfig vào lúc khởi động máy. Trong Redhat script này sẽ được chép vào /etc/init.d chạy ở mức 3.

Cài đặt gói libpri
Kế đến chúng ta biên dịch gói libpri tại thư mục /usr/src/libpri bằng lệnh:
# cd /usr/src/libpri
# make clean; make install
Đoạn biên dịch này khá nhau khoảng 1 phút, sau khi thực hiện xong sẽ trở về dấu nhắc lệnh.
Thư viện libpri cung cấp các driver cho các card giao tiếp trung kế PRI và một số phần cứng khác. Ngay cả Asterisk không giao tiếp với card PRI nào chúng ta cũng nên cài đặt gói này bởi một số module của Asterisk yêu cầu thư viện này.

Cài đặt gói Asterisk
Sau khi thực hiện cài đặt các gói phụ thuộc bây giờ chúng ta thực sự cài đặt Asterisk. Phần này chứa trong thư mục /usr/src/asterisk nên thực hiện gõ lệnh như sau:
# cd /usr/src/asterisk
# make clean; make install
Kết thúc việc thực hiện cài đặt chúng ta sẽ có một hệ thống PBX hoàn chỉnh và các tính năng trên đó. Tại thời điểm này chúng ta sẽ tiến hành thực hiện cấu hình hệ thống đáp ứng với từng nhu cầu ứng dụng.
Để hiểu hơn về cách cấu hình chúng ta sẽ xem các tập tin cấu hình mẫu bằng lệnh sau:
# make samples
Các tập tin cấu hình mẫu được đặt trong thư mục /etc/asterisk ngoại trừ tập tin zaptel.conf được đặt trong thư mục /etc/
Để Asterisk khởi động mỗi khi mở máy tính chúng ta dùng lệnh:
# make config